Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 108" Дніпровської міської ради

 


План проведення місячника шкільних бібліотек

ПЛАН РОБОТИ 

шкільної бібліотеки 

на 2017-2018 н. р.

 

 

Аналіз роботи шкільної бібліотеки за 2016/2017 навчальний рік

  Шкільна бібліотека  - це скарбниця інформації в школі, фундамент освіти і самоосвіти. Головна функція її - зробити інформацію доступною.  Своїми методами і засобами роботи вона допомагає здійснювати єдину для школи державну програму освіти і виховання дітей. Найголовніше завдання бібліотекаря – прищеплення учням  любові до книги, вміння користуватися нею та швидко орієнтуватися  в інформаційному просторі.  У 2015/2016 навчальному році бібліотека працювала над проблемою «Роль  шкільної бібліотеки  у формуванні читацьких компетентностей школярів».

Усю роботу бібліотека проводить згідно річного плану, виходячи з основних документів про школу:  Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови», державної національної програми «Освіта: Україна ХІХ століття», Закону України  «Про бібліотеки та бібліотечну справу» та «Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу».

Діяльність шкільної бібліотеки у 2015/2016 навчальному році була спрямована на виховання в учнів інформаційної культури, любові до книги, культури читання, вміння користуватись бібліотекою, а також на забезпечення різноманітного змісту навчального процесу, всебічне сприяння підвищенню методичної майстерності вчителів шляхом популяризації педагогічної літератури та інформації про неї.

   Особлива увага приділялася широкій популяризації української літератури, літератури з питань освіти, історії і культури українського народу та поваги до рідної мови, національно-культурних і духовних надбань нашого народу. 

На належному рівні проводиться робота з інформаційним обслуговуванням читачів: проведено День інформації, оформлені алфавітний каталог, тематична картотека У бібліотеці школи протягом року велася інформаційно-бібліографічна робота. Бібліотекар готувала бібліографічні довідки, вела їх облік.

Інформаційна робота серед педагогічного колективу включала  виступи на нараді при директору. Для задоволення потреб педколективу бібліотекарем  було оформлено тематичні папки    «На допомогу  вчителю:  української мови та літератури, світової літератури, історії,правознавства»,  «Державні свята», «Здоров’я - найцінніший скарб».

З метою вивчення читацьких інтересів молодших школярів та їх батьків, рівня їх читацької культури,  місця книги  в житті, виявлення впливу школи на розвиток читацької самостійності  учнів молодшого шкільного віку були використані методи:  бесіда,  анкети, спостереження,  проводився моніторинг  читацьких формулярів,  складались індивідуальні списки читання.

На допомогу бібліотекарю був створений актив бібліотеки, до якого входить по одному учню від старших класів. Він допомагав  в оформленні книжкових виставок, в перевірці стану збереження шкільних підручників.

Велика увага приділяється пошуку активних способів пропаганди літератури, які забезпечують формування в школярів потреби в читанні книг, роботі з ними. Для залучення учнів до читання використовувалися різні методи популяризації літератури: індивідуальні бесіди, бесіди біля книжкових виставок.

Ефективними щодо інформування учнів та популяризації літератури виявилися  книжкові виставки різнопланової тематики:   «Книга – твій друг і порадник», «Козацька слава не вмре, не загине», «Дорогами війни і Перемоги»,  «Знай свої права, дитино»,  «Відлунює болем Афганська війна», «Вклонімося величним тим рокам», «Люблю я землю свою», «Україна -  мій рідний край». 

Вагомим в інформаційній роботі конкурс «Найкращий читач школи - 2016

Треба відмітити, що під час проведення масових заходів в рамках Тижня дитячого читання  увага приділялась впровадженню активних форм популяризації книги. Це і книжкові виставки, літературні ігри, конкурси знавців книг, презентації книг,  конкурси малюнків .

Всі заходи були яскравими, проводились в цікавій нетрадиційній ігровій формі, сприяли виявленню пізнавальних інтересів і здібностей дітей.

Бібліотека допомагала вчителям у проведенні предметних тижнів у школі. Готуючись до них, були організовані книжкові виставки, тематичні огляди літератури.

Одним з найважливіших завдань роботи бібліотеки було якісне і своєчасне забезпечення підручниками всіх учнів школи. Для виконання цього завдання були: якісне комплектування, облік, збереження фонду, зменшення % неповернення і псування підручників. Тому пріоритетним напрямком діяльності бібліотеки та педколективу є формування в учнів дбайливого ставлення до підручників та навчальної книги.

Важливим напрямком діяльності бібліотеки є пошук  нових шляхів  комплектування  фонду.  Щорічно проводиться акція «Подаруй бібліотеці книгу», завдяки чому фонд художньої літератури регулярно  поповнюється новими книгами. У цьому році   завдяки акції бібліотечний фонд зріс на 19  примірників художньої літератури.

           Навчальний  процес   був забезпечений   підручниками  на  98,7 %.   

Основні завдання і напрямки роботи

шкільної бібліотеки на 2017/2018 н. р.

 

·     Сприяння   реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку навчально-виховного процесу. Виховання поваги  до національної культури, формування національної свідомості, шанобливого ставлення до книги.

·     Виховання в школярів інформаційної культури, культури читання.

·     Формування вміння користуватися бібліотекою, книгою, довідковим апаратом; розвиток пізнавальних  здібностей та інтересів школярів.

·     Сприяння самоосвіті учнів і педагогів за допомогою різних форм  і методів бібліотечної роботи.

·     Всебічне сприяння підвищенню методичної майстерності вчителів шляхом пропаганди педагогічної літератури та інформації про неї.

·     Поліпшення методичної роботи з педагогічними кадрами.

·     Пропаганда здорового способу життя.

·     Формування правової культури читачів, громадянськості, патріотизму, поширення інтересу до історії рідного краю.

·     Розширення бібліотечно-інформаційних послуг на основі удосконалення традиційних форм і методів роботи;

·     Оперативне та якісне здійснення комплектування фондів, здійснення порядку, розміщення, обліку і зберігання бібліотечного фонду;

·     Реформування бібліотеки в таку, яка б включала як і традиційні так і сучасні носії інформації.

 

 

 

Діяльність шкільної бібліотеки

щодо сприяння гуманізації та духовного

становлення школярів

п/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальний

 

I.   Робота з читачами щодо формування і задоволення їх читацьких потреб

1

Організувати екскурсії першокласників у шкільну бібліотеку. Ознайомити їх з Правилами користування бібліотекою та книгою під час перереєстрації та запису до бібліотеки, знайомство з фондом, оформлення зошита обліку читачів шкільної бібліотеки по класам».

вересень

2017

Бібліотекар               

 

2.

Оформлення картотеки читацьких формулярів у зв’язку з переформуванням класів. Перереєстрація читачів на 2017-2018 н. р.

до 05.10.2017

Бібліотекар               

 

3.

Вивчення інтересів читачів (як учнів, вчителів, так і батьків) шляхом анкетування, систематизація та аналіз статистичних даних на основі читацьких формулярів, бесід під час запису читачів, виборі книги, роботі ДБА бібліотеки

протягом

року

Бібліотекар               

 

4.

Консультація з читачами під час видачі літератури щодо правил користування бібліотекою.

протягом

року

Бібліотекар               

 

5.

Заходи по залученню читачів до бібліотеки, організації їх обслуговування.

протягом

року

Бібліотекар               

 

6.

Створення читацького активу

вересень

2017

Бібліотекар               

 

7

Наказ про проведення щорічного Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек під гаслом «Книга і читання – важливий чинник у вихованні духовних цінностей учнів»

вересень,

жовтень

2017

Бібліотекар

вчителі  мови та літератури

 

8

Провести рекламу бібліотеки «День бібліотеки в школі».

вересень

2017

Бібліотекар                Актив бібліотеки

 

9

Оголошення конкурса «Найкращий читач – 2017 школи» (3-4кл.)

жовтень 2017 – лютий 2018

Бібліотекар 

 

           

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА З ЧИТАЧАМИ

 

п/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальний

 

1.

Проведення рекомендаційних бесід з учнями під час видачі літератури.

протягом року

Бібліотекар

 

2.

Бесіди про прочитану книгу.

протягом року

Бібліотекар

 

3.

Консультації про вибір літератури біля книжкових полиць.

протягом року

Бібліотекар

 

4.

Керівництво читанням, допомога в виборі книг. Робота з окремими групами читачів.

протягом року

Бібліотекар

 

Взаємодія шкільної бібліотеки з педпрацівниками

 

1.

Інформаційне забезпечення вчителів новинками літератури, що надійшли до бібліотеки:

протягом року

Бібліотекар               

 

-       випуск інформаційних списків;

1 раз на місяць

Бібліотекар               

 

-       інформація про надходження нових підручників, програмної літератури, літератури з позакласного читання, методичної та нової педагогічної літератури;

по мірі надходження

Бібліотекар               

 

-       організація  та проведення «Дня  інформації» для вчителів.

вересень 2017

Бібліотекар                

 

2.

Допомога в підготовці та проведенні предметних тижнів 

протягом року

Бібліотекар               

 

3.

Спільна робота шкільної бібліотеки та педагогічного колективу щодо збереження фонду підручників:

 

 

 

-       організація видачі (прийому) підручників класним керівникам 1-9 класів;

вересень 2017,

травень 2018

Бібліотекар                класні керівники

 

-       робота з ліквідації заборгованостіпідручників;

травень 2018

Бібліотекар                класні керівники

 

-       перевірка підручників протягом року.

за окремим графіком

Бібліотекар                актив бібліотеки

 

4.

Проведення разом з учителями заходів щодо популяризації книги та читання.

протягом року

Бібліотекар                вчителі укр. м. та літ-ри

 

Масова  робота з популяризації літератури

патріотичне виховання

 

1

«Пам'ять про Вас в наших серцях» тематична поличка літератури до дня партизанської слави.

22.09.17

 

Бібліотекар               

 

2

«Я – громадянин України»

тематична поличка.

06.09.17

 

Бібліотекар               

 

3

Усний журнал «Рідний край, де ми живем, Україною зовемо»

 

01.10.17

 

Бібліотекар               

 

4

 «Козацькому роду нема переводу» ‒ історичний нарис для старшокласників до дня українського козацтва, тематична виставка

14.11.17

 

Бібліотекар               

 

5

«Чорні сторінки  в історії нашої держави» тематична поличка до дня пам’яті  жертв голодомору. Всеукраїнська  акція «Засвіти свічку»

21.11.17

 

Бібліотекар               

 

6

Тематична виставка  «На  шляху до Соборності  України»

до 21.01.17

Бібліотекар               

 

7

Тематична виставка  «Понад   Крутами – вічність у сурми сурмить»

до 29.01.18

Бібліотекар               

 

8

 Тематична  виставка до річниці виведення військ з  Афганістану  «Ми будем довго пам’ятати і вам забути не дамо»

до 14.02.18

Бібліотекар               

 

9

«Бережи ти, сину, рідну Україну» бесіда-діалог біля книжкової полички до Дня захисника Вітчизни

04.12.17

 

Бібліотекар               

 

10

Книжкова виставка «День пам’яті   та надії»

до 08.05.18

Бібліотекар               

 

Пропаганда української мови та літератури

 

1

Виставка  «Серце віддане дітям» до    дня народження В. Сухомлинського

до 28.09.17

Бібліотекар               

 

2

Гранд-ринг «Розумниці й розумники» ( 7кл.)   

жовтень

Бібліотекар               

 

3

Інформаційна хвилинка «День української писемності та мови»

08.11.17

 

Бібліотекар 

Актив бібліотеки

 

4

Оформлення книжково-ілюстративної виставки «Славні імена»  до річниці з дня народження  видатних українських письменників.

протягом року

 

Бібліотекар               

Актив бібліотеки

 

5

 Вікторина «Веселий ерудит» (5-8 кл.)

січень

Бібліотекар               

 

6

«Літературними стежками рідного краю» читацька конференція. 9кл.

березень

 

Бібліотекар               

Вчитель укр. м. та літ.

 

7

«Мови рідної скарби»  тематична виставка.

21.02.18

 

Бібліотекар               

 

8

«Вічний як народ України» ‒книжкова виставка  до дня народження   Шевченко Т.Г.

03.03.18

 

Бібліотекар  .

 

9

Акція «Подаруй бібліотеці книгу»

березень 2018

Бібліотекар               

 

10

«Славимо Великдень» ‒поличка народознавства

квітень

Бібліотекар               

 

11

Свято «Посвята в читачі» 

квітень

Бібліотекар 

 

12.

Конкурс малюнків «Парад улюблених книжкових героїв» для учнів 1-7 кл.

квітень  2018

Бібліотекар 

Вчитель образотворчого мистецтва

 

13

«На хвилинку зупинись, нову книжку подивись» виставка-огляд новинок художньої літератури.

 по мірі надходження

Бібліотекар               

 актив бібліотеки

 

Моральне виховання

 

1

«Подай руку допомоги» ‒тематична полиця до Міжнародного дня людей похилого віку.

01.10.17

 

Бібліотекар               

 

2

«Умій сказати – Ні!» ‒виставка-огляд до  Міжнародного дня порозуміння з ВІЛ-інфікованими

до 01.12.17

 

Бібліотекар               

 

3

«Доброта ніколи не старіє і завжди від  холоду зігріє» ‒година доброти (4-5 класи)

25.02.18

Бібліотекар               

 

Правове виховання

 

1

 

 

«Закон про мене і мені про закон» ‒ тематична виставка.

17.10.17

 

Бібліотекар               

 

2

«Наші права» – бесіда-вікторина до Міжнародного дня прав людини

10.12.17

 

Бібліотекар               

 

3

 «Я маю право…»- конкурс малюнків (1-7 кл.)

30.11.17

 

Бібліотекар                вчитель ОТМ

 

Екологічне виховання

 

1

КВК «Казковий світ природи»  для учнів 2-5 кл.

10.11.17

Бібліотекар

 

2

«Дзвони Чорнобиля – душу тривожать»-  книжкова виставка до річниці  аварії на Чорнобильській АС

до 25.04.18

Бібліотекар               

 

3

Книжкова виставка  «Все, що навколо тебе, – знай, люби і бережи»

12.05.18

Бібліотекар               

 

Естетичне виховання

 

1

«Казка в гості завітала» ‒бібліотечний  урок для учнів 1-4 класів.

23.09.17

 

Бібліотекар               

 

2

«Свято колядок, щедрівок та віщувань» ‒ українські посиденьки

Січень.

2018 р.

Бібліотекар               

Актив бібліотеки

 

3

«Цей чудовий світ поезії» ‒літературна сторінка в бібліотеці.

18.02.18

 

Бібліотекар               

 

4

Бесіда «Етикет і ми»  (1-5 класи)

14.02.18

Бібліотекар               

Актив бібліотеки

 

5

«Найсвятіше  в світі   слово – Мати» ‒ бесіда, роздуми біля книжкової виставки

11.03.18

 

Бібліотекар               

 

Пропаганда здорового способу життя

 

1

 Оновити  тематичну поличку  «Ми – за здоровий спосіб життя»

 

до 07.04.18

Бібліотекар               

 

2

Вікторина «Ці цілющі лікарські  рослини» (5-7 кл.)

 

листопад  2017

Бібліотекар               

 

3

Гра «Азбука здоров’я» (1-4 кл.)

квітень  2018

Бібліотекар             

 

Інформаційна та довідково-бібліографічна робота

інформаційно-бібліографічна діяльність бібліотеки

 

1

День інформації   «Зустріч з книгою»

жовтень 2017,

лютий 2018

Бібліотекар               

 

2

Виставка «Письменники-ювіляри»

 

протягом

року

Бібліотекар               

 

3

Вивчення літературних потреб дітей, вчителів за допомогою опитувань, проведення анкетування читачів.

протягом

року

Бібліотекар                

 

4

Бібліографічні огляди книг і періодики.

жовтень 2017,

лютий 2018

Бібліотекар               

 

5

Підготовка інформаційних сторінок в бібліотеці.

протягом

року

Бібліотекар               

 

6

Складання і використання рекомендаційних списків  читання.

вересень

2017

Бібліотекар               

 

Краєзнавча робота

 

1

Ведення краєзнавчої картотеки

протягом

року

Бібліотекар               

 

2

Виставка-подорож «Дніпр - перша столиця України»

жовтень

2017

Бібліотекар               

 

3

Бесіда  «Я і моє рідне місто»

26.11.17

 

Бібліотекар               

 

Популяризація бібліотечно-бібліографічних знань

 

1 клас:

 

1

 «Знайомство зі шкільною бібліотекою» (Екскурсія по шкільній бібліотеці)

 

30.09.17

Бібліотекар               

 

2

Правила спілкування з книгою:

- гігієна читання (бесіда );

- як правильно читати(бесіда).

протягом

року

Бібліотекар               

 

2 клас:

 

1

Екскурсія до бібліотеки. «Читач у бібліотеці» (правила поводження  в бібліотеці).

 

10.09.17

 

Бібліотекар               

 

2

Бібліотечний  урок «Основні елементи книги»

19.11.17

 

Бібліотекар               

 

3 клас:

 

1

Інформаційна хвилинка «Звернення підручників до учнів»

17.09.17

Бібліотекар               

 

2

Самостійний вибір книг у

бібліотеці (робота з учнями).

вересень

2017 р.

Бібліотекар               

 

3

Бесіда «Як народилася книга»

Листопад 2017

Бібліотекар               

 

4 клас:

 

1

Бесіда-діалог «Для тебе книголюб»

21.01.18

 

Бібліотекар               

 

2

Бібліотечний урок «Історія виникнення книги» 

11.12.17

 

Бібліотекар               

 

5 клас:

 

1

Вересневі зустрічі в шкільній бібліотеці. «Структура книги».

вересень

2017

Бібліотекар               

 

2

Бібліотечний урок «Подорож до країни Словникової»

15.12.17

 

Бібліотекар               

 

7 клас:

 

1

Вересневі зустрічі в шкільній бібліотеці. «Книга і бібліотека, їх роль та значення».

вересень

2017

Бібліотекар               

 

2

 Бібліотечний урок «Книги та бібліотеки.  Їх значення в житті людини»

лютий

2018

Бібліотекар               

 

3

Конкурс бібліотечних ерудитів «Уважні та начитані»

квітень

2018

Бібліотекар               

 

8 клас:

 

1

Бібліотечний урок «Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки»

 

вересень

2017р.

Бібліотекар               

 

2

Бібліотечний урок  «Види друкованої продукції та їх цільове призначення».

28.01.18

 

Бібліотекар               

 

9 клас:

 

1

Вересневі зустрічі в шкільній

бібліотеці. «Методи самостійної

роботи з книгою».

вересень

2017 р.

Бібліотекар               

 

2

«Робота з джерелами інформації»-  бесіда в бібліотеці.

листопад

2017

Бібліотекар               

 

 

 

3

Бібліотечний урок «Система бібліотечних каталогів та картотек, їх цільове призначення»

жовтень

2017

Бібліотекар               

 

4

Диспут «Книга і комп’ютер в інформаційному суспільстві: сучасне і майбутнє»

березень

2018

Бібліотекар               

 

Ведення довідково-бібліографічного апарату.

 

1

Каталогізація нової літератури.

протягом

року

Бібліотекар               

 

2

Поповнення і редагування каталогів, картотек.

протягом

року

Бібліотекар                

 

3

Збирання матеріалу та оформлення

 тематичних папок.

протягом

року

Бібліотекар               

 

4

Вивчення та аналіз шкільних програм, внесення відповідних коректив до ДБА бібліотеки

вересень

2017

Бібліотекар               

 

Довідково-бібліографічне обслуговування.

 

1

Бібліографічні довідки: тематичні адресні, уточнюючі.

протягом

року

Бібліотекар               

 

2

ДБО учнів, вчителів.

протягом

року

Бібліотекар               

 

3

Бібліографічні огляди книг і періодичних видань

1 раз

на місяць

Бібліотекар               

 

Формування бібліотечного фонду

Комплектування. Організація фонду. Розміщення. Списання.

 

1

Облік бібліотечного фонду (сумарний та індивідуальний), технічна обробка.

протягом

року

Бібліотекар               

 

2

Каталогізація, розміщення всіх видів видань.

протягом

року

Бібліотекар               

 

3

Вилучити і списати застарілу методичну літературу та підручники 

травень

2018

Бібліотекар               

 

4

Розміщення літератури за таблицями ББК.

протягом

року

Бібліотекар                

 

5

Передплата періодичних видань на 2017 рік, 2018 рік

протягом

року

Бібліотекар               

 

6

Робота по доукомплектуванню фонду бібліотеки.

протягом

року

Бібліотекар               

 

збереження книжкового фонду

 

1

 Проводити  ремонт літератури.

протягом

року

Бібліотекар               

Актив бібліотеки

 

2

Знепилювання книжкового фонду, санітарні дні.

останній день

місяця

Бібліотекар               

 

3

Ліквідація читацьких заборгованостей.

протягом

року

Бібліотекар               

 

4

Проводити рейди перевірки стану збереження підручників

раз на місяць

Бібліотекар               

Актив бібліотеки

 

робота з фондом підручників

 

1

Забезпечення бібліотеки навчальною літературою (одержання підручників, програм)

по мірі

надходження

Бібліотекар               

 

2

Організація, облік та бібліотечна обробка навчального фонду.

протягом

року

Бібліотекар               

 

3

Ведення «Книги сумарного обліку»

протягом

року

Бібліотекар               

 

4

Проведення підсумків прибуття і вибуття підручників, звірка даних з фонду підручників з даними бухгалтерії.

грудень

2017

Бібліотекар               

 

5

Ведення «Журналу видачі підручників на 2017-2018 рік»

протягом

року

Бібліотекар               

 

6

Інвентаризація  фонду підручників

червень

2018

Бібліотекар               

 

Підвищення кваліфікації. Організаційно-методична робота.

 

1

Систематичне відвідування   засідань  МО  шкільних бібліотекарів, нарад.

протягом

року

Бібліотекар               

 

Робота з активом

 

1

Залучення учнів-активістів для:

-   допомоги в роботі бібліотеки:

-   технічна обробка літератури,

-   ремонт книги, штемпелювання

-   літератури, проведення масових

-   заходів тощо.

протягом

року

Бібліотекар               

Актив бібліотеки

 

2

Допомога активу у проведенні рейдів -  перевірки підручників.

 

жовтень 2017 ‒ травень 2018

Бібліотекар               

 

Робота з батьками

 

1

Консультації з батьками з питання керівництва читанням.

вересень 2017

Бібліотекар               

 

2

Висвітлення проблеми забезпеченості учнів навчальною книгою.

вересень

 

 

3

Добірка літератури для вихователів та класних керівників  (робота з батьками) «Домашня бібліотека та її  роль у вихованні читацьких інтересів школярів».

грудень 2017

 

Бібліотекар               

 

4

Анкетування для батьків «Книга у вашому домі»

 січень 2018

Бібліотекар               

 

  Організаційно-методична робота.

Зміцнення матеріальної бази бібліотеки

 

1

Скласти річний план роботи шкільної  бібліотеки на 2017/2018 н. р.

травень- червень 2018

Бібліотекар               

 

2

Оформити «Щоденник роботи шкільної бібліотеки на 2017/2018 н. р.» і належним чином вести документацію шкільної бібліотеки.

вересень

протягом  року

Бібліотекар               

 

 

 

 

 

 

 

 

Бібліотекар  Бірюкова Л.М.