ВУЗ ШАГ
 

Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 108" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
ВУЗ ШАГ Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Правила прийому до КЗО "СЗШ №108" ДМР

ПОРЯДОК

зарахування , відрахування  та переведення учнів

до державних та комунальних закладів освіти для здобуття

повної загальної середньої освіти

 

 

Зарахування до закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника , що видається на підставі заяви про зарахування до закладу освіти одного з батьків дитини особисто за зразком до 31 травня.              До заяви додаються:

копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти.

  • оригінал або копія медичної довідки за формою № 086-1/0
  • оригінал або копія відповідного документу про освіту

У разі наявності  та за бажанням одного з батьків  до заяви може додаватися оригінал або копія висновку про комплексну  психолого-медико-педагогічної консультації.

 

Присутність дитини під час подання заяви є необов’язковою.

 

У випадку подання копій документів, оригінали мають бути подані до видання наказу про зарахування (до 31 травня).

 

Зарахування  дитини з особливими освітніми потребами до інклюзивного чи спеціального класу  здійснюється на підставі доданого до заяви про зарахування    висновку про комплексну  психолого-медико-педагогічної консультації.         

 

Заяви про зарахування  та документи( п.1) до 31 травня можуть бути подані до інших закладів освіти  для зарахування на вільні місця.

 

Уразі наявності та бажання одного з батьків при подання заяви  може бути представлено документ , що підтверджує місце проживання дитини чи одного з батьків на території обслуговування закладу освіти.

.

 

До 1 червня включно зараховуються усі діти, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене.

 

До 15 червня  включно на вільні місця зараховуються діти , які не проживають на території обслуговування закладу, за результатами жеребкування та діти , які не проживають на території обслуговування закладу, але мають бажання здобувати освіту  за освітньою програмою, що використовується закладом.

 

Жеребкування проводиться з 1 по 10 червня

Впродовж 1-15 червня заяви про зарахування не приймаються, що не виключає права батьків подавати їх після 15 червня на вільні місця.

 

 

 Після 15 червня  зарахування відбувається в наступному порядку:

 

  • До початку навчального року – діти, які мають право на першочергове зарахування
  • впродовж навчального року – у порядку надходження заяв про зарахування

 

Зарахування учнів 2-4 класів відбувається на вільні місця  у порядку надходження заяв про зарахування.

 

Для переведення учня з одного закладу освіти до іншого учень чи один з батьків  має звернутися до обраного ним закладу щодо можливості  зарахування з відповідним письмовим зверненням в довільній формі, у тому числі шляхом надсилання його сканованої копії електронною поштою.

 

Керівник закладу упродовж 5 робочих днів  має надати заявнику письмову відповідь.

 

До закладу освіти , з якого переводиться учень, подаються:

  • заява одного  з батьків про переведення
  • письмове підтвердження або його сканована копія про можливість зарахування до іншого закладу

 

Відраховуються учні, які:

  • Здобули повну загальну середню освіту та отримали відповідний документ про освіту
  • зараховані до іншого закладу освіти
  • вибувають на постійне місце проживання
  • учні 9-х класів , яких було зараховано до закладу  за результатами конкурсу і які здобули  початковий результат (1-3 бали) річного оцінювання або ДПА

 

 

 

Зарахування учнів (вихованців)

до загальноосвітнього навчального закладу

 

    Згідно постанови кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778 «Про затвердження  Положення про загальноосвітній навчальний заклад»

 

 

18. Зарахування учнів до всіх класів комунальних закладів  І-ІІІ ступенів здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування.

 

 

22. Зарахування учнів до закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом керівника закладу. Для зарахування до закладу батьки, або особи, які їх замінюють, подають заяву , копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу( крім дітей, які вступають до І класу).

 

 

        До І класу, як правило, зараховуються діти з 6 років.

 

 

27. Переведення учнів закладів до наступного класу  здійснюється у порядку, встановленому МОН.

 

 

      У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву із зазначенням причини вибуття та довідку,що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.