Самарський район. комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 108" Дніпропетровської міської ради

 

Ліцензія на провадження освітньої діяльності

 

Л І Ц Е Н З І Я

Дніпропетровська обласна державна адміністрація

 

 

 

Номер і дата прийняття рішення                    розпорядження голови

                                                                         облдержадміністрації

                                                                         від 19.07.2017 № Р-342/0/3-17

 

Дата і номер запису в Єдиному

державному реєстрі юридичних осіб

та фізичних осіб-підприємців про                                             -

видачу ліцензії

 

Вид господарської діяльності                          освітня діяльність у загальної

(повністю або частково)                                 середньої освіти (початкова

                                                                         загальна, базова, повна загальна

                                                                         середня освіта), ліцензований обсяг

                                                                         прийому - 264 особи 

 

Найменування юриичної особи                        Комунальний заклад освіти 

(її філій, інших відокремлених                        "Середня загальноосвітня школа 

підрозділів)                                                   № 108" Дніпровської міської ради

 

Код згідно з ЄДРПОУ юридичної                      26509636   

 

Місцезнаходження юридичної особи               49118, Дніпропетровська область,                    

                                                                         м. Дніпро, вул. Чаплинська, 203

 

 

 

Голова облдержадміністрації                                              В.М.РЕЗНІЧЕНКО

 

 

Реєстраційний № 0069                                               

 

 

 

 

 

За відповідним запитом на e-mail можна отримати копію оригіналу документу.