Дніпровська гімназія № 108 Дніпровської міської ради


запам'ятати

 

Охорона праці

Охорона праці у закладі освіти

з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

 

1.

 

Організація роботи  щодо забезпечення нормативно-правових аспектів

 

 

 

1.1.

 

Організувати роботу щодо систематизації та вивчення нормативних документів з питань охорони праці, охорони життя і здоров’я працівників закладу освіти,  а саме:

 • Закон України “Про охорону праці”;

- Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благо-получчя населення”;

- Закон України “Про освіту”, ст.ст. 3, 17, 24, 51, 53;

- Закон України “Про загальну середню освіту” ст.ст. 5, 22, 38;

- Закон України “Про пожежну безпеку”;

- Закон України від 05.07.2001 № 2586 “Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз”;

- Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загаль-ноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, Київ – 2001;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 “Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру”;

- наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці  від 26.01.2005 № 15 “Про затвердження Типового положення  про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”;

 • наказ Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304 “Про затвердження Положення про порядок проведення навчання   і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України”;

- наказ Міністерства освіти і науки України від 27.12.2017 № 1222 “Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці у закладах загальної середньої освіти

- наказ Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616  “Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу                                в навчальних закладах”;

 

серпень

 

Кур’ята Л. В.

 

 

2.

Забезпечення видання наказів.

 

серпень

січень

Олійник О. М.

 

2.1.

“Про організацію чергування адміністрації, вчителів та здобувачів освіти гімназії”.

серпень

Олійник О. М.

 

2.2.

“Про призначення відповідальних осіб з питань охорони праці в 2023/2024 навчальному році”.

серпень

Олійник О. М.

 

2.3.

“Про організацію роботи з питань охорони праці в школі у 2023/2024 навчальному році”.

серпень

Олійник О. М.

 

2.4.

«Про затвердження інструкцій з охорони праці» (за необхідності)

серпень

Олійник О. М.

 

2.5.

“Про призначення відповідальних осіб з протипожежної безпеки  у 2023/2024 навчальному році”.

серпень

Олійник О. М.

 

2.6.

“Про організацію роботи з протипожежної безпеки в школі у 2023/2024 навчальному році”. 

вересень

Олійник О. М.

 

2.11.

“Про призначення відповідальних за організацію роботи з охорони праці підрозділів педагогічних працівників та технічних  працівників                 і спеціалістів у школі  у 2023/2024 навчальному році”.

січень

Олійник О. М.

 

2.12.

“Про підсумки роботи педагогічного колективу з охорони праці за І семестр 2023/2024 навчального року”.

січень

Олійник О. М.

 

2.17.

“Про заходи щодо забезпечення протипожежної безпеки, запобігання нещасним випадкам”.

лютий

Олійник О. М.

 

2.19.

“Про призначення відповідального за організацію та проведення обов’язкових медичних оглядів та медичне обстеження працівників гімназії ”.

квітень

Олійник О. М.

 

2.20.

«Про відзначення тижня охорони праці в школі”.

 

червень

Олійник О. М.

 

2.21.

Про підсумки роботи з охорони праці і безпеки життєдіяльності в школі у 2023/2024 навчальному році”..

серпень

січень

Олійник О. М.

 

3.

 

Організація розгляду питань на засіданнях педагогічної ради, ради закладу, нарадах при директорові, загальних зборах колективу,  батьківських зборах

 

 

 

3.1.

Про затвердження правил внутрішкільного трудового розпорядку  в  школі у 2023/2024 навчальному році”.

серпень

Олійник О. М.

 

3.2.

Про організацію роботи  з питань охорони праці та протипожежної безпеки в школі у 2023/2024 навчальному році”.

серпень

Олійник О. М.

 

3.3.

Про організацію  роботи медичного кабінету гімназії.

вересень

Олійник О. М.

 

3.4.

Про результати дотримання санітарно-гігієнічних норм у школі в I семестрі 2023/2024 навчальному році”.

листопад

Олійник О. М.

 

3.5.

Про хід виконання Колективного договору між адміністрацією    та трудовим колективом закладу освіти у 2023 році.

грудень

Олійник О. М.

 

3.6.

Про підсумки роботи в школі з охорони праці за 2023/2024 навчальний рік”.

червень 2023

Олійник О. М.

 

 

4.

 

Організація роботи щодо проведення інструктажів з питань охорони праці

 

 

 

4.1.

Здійснювати проведення  вступних з інструктажів з питань охорони праці на робочому місці  з новоприбулими працівниками.

протягом року

Кур’ята Л. В.

 

4.2.

Здійснювати проведення  первинних інструктажів з питань охорони праці на робочому місці  з працівниками гімназії.

протягом року

Кур’ята Л. В.

 

4.3.

Здійснювати проведення  повторного інструктажу з питань охорони праці на робочому місці  з працівниками гімназії.

двічі на рік

Кур’ята Л. В.

 

4.4.

Здійснювати проведення позапланового інструктажу з питань охорони праці на робочому місці  з працівниками гімназії.

у випадку травмування

Кур’ята Л. В.

 

4.5.

Забезпечити наявність посадових обов’язків з безпеки життєдіяльності                     для класних керівників.

до 01.09.

Попова Г. В.

 

4.6.

Скласти акти-дозволи проведення занять у кабінетах фізики, хімії, біології, шкільних майстернях, спортивному залі, на спортивному майданчику.

до 05.08.

Голованьова Л. О.

 

 

5

Організація роботи медичного кабінету

 

 

 

 

5.1.

Забезпечити роботу медичного кабінету з  обладнанням відповідно              до нормативних вимог та забезпеченням медикаментами.

протягом року

Удовенко О. М.

 

5.2.

Сприяти кадровому забезпеченню медичним персоналом.

 

протягом року

Олійник О. М.

 

5.3.

Забезпечити проведення медичних оглядів працівників гімназії,  облік та збереження особових медичних книжок працівників закладу освіти.

згідно графіку

Удовенко О. М.

 

 

6.

Забезпечення матеріально-технічної бази гімназії

 

 

 

 

6.1.

Організувати роботу щодо забезпечення закладу освіти наочністю, посібниками, нормативно-законодавчими актами з питань охорони праці.

протягом року

Кур’ята Л. В.

 

6.2.

Забезпечити готовність всіх шкільних приміщень до початку нового навчального року відповідно до нормативів з метою підписання акту прийняття гімназії.

до 01.09.

Голованьова Л. О.

 

6.3.

Провести аналіз існуючої матеріально-технічної бази закладу освіти, скласти план заходів щодо виконання необхідних робіт.

до 01.12.

Голованьова Л. О.

 

6.4.

Визначити об’єкти, які знаходяться в аварійному стані, скласти дефектні акти.

до 01.10.

Кур’ята Л. В.

Голованьова Л. О.

 

6.5.

Забезпечити перевірку лічильників тепла, гарячої та холодної води згідно графіку, підготувати акти щодо готовності приладів обліку енергоносіїв, водопостачання.

до 01.09.

Голованьова Л. О.

 

6.6.

Підготувати всі інженерні системи (опалення, холодного та гарячого водопостачання) до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період згідно графіку.

до 01.09.

Голованьова Л. О.

 

6.7.

Привести у належний стан всі підсобні приміщення, теплорамку, щитову, забезпечити їх надійне закриття.

до 01.09.

Голованьова Л. О.

 

6.8.

Підготувати  план проведення  капітального та профілактичного ремонту.

жовтень

Голованьова Л. О.

 

             

7.

 

Організація роботи щодо дотримання санітарно-гігієнічним норм

 

 

 

7.1.

Здійснити перевірку дотримання санітарно-гігієнічних норм  у закладі освіти за наступними критеріями:

 • природне та штучне освітлення, організація зорової роботи здобувачів освіти;
 • повітряно-тепловий режим;
 • водопостачання та каналізація;
 • вентиляція та опалення;
 • обладнання основних та підсобних приміщень;
 • організація харчування;
 • організація медичного обслуговування;
 • санітарно-гігієнічне виховання;
 • самообслуговування.

листопад, червень

Олійник О. М.

 

7.2.

Здійснювати контроль за санітарний станом харчоблоку, навчальних кабінетів і приміщеннями гімназії.

протягом року

учителі

 

7.3.

Забезпечити санітарно - гігієнічний порядок у класних кімнатах, спортивній залі.

протягом року

зав. кабінетами

 

7.4.

Організувати санітарно-гігієнічне чергування здобувачів освіти, вчителів,                     технічного персоналу в навчальних кабінетах та приміщеннях  гімназії. Забезпечити своєчасне їх прибирання.

протягом року

класні керівники

 

7.5.

Здійснювати контроль щодо дотриманням санітарно-гігієнічних норм в усіх навчальних приміщеннях.

Узагальнити  результати в кінці навчального року.

двічі

на місяць

червень

Удовенко О. М.

 

7.6.

Своєчасно проводити огляд приміщень закладу: стелі, підлоги, сходів, вентиляційного обладнання, санітарно-технічних приладів. У разі необхідності готувати акти.

протягом року

Голованьова Л. О.

 

 

8.

 

Організація роботи  з протипожежної безпеки

 

 

 

8.1.

Здійснити забезпечення гімназії засобами протипожежної   безпеки у необхідній кількості.

до 15.08.

Голованьова Л. О.

 

8.2.

 Забезпечити дотримання заходів протипожежної безпеки в усіх приміщеннях гімназії

до 15.08.

Голованьова Л. О.

 

8.3.

Забезпечити виконання приписів пожежної інспекції.

протягом року

Голованьова Л. О.

 

8.4.

Перевірити й у разі потреби очистити складські приміщення   від легкозаймистих предметів.

до 01.09.

Голованьова Л. О.

 

8.5.

Проводити інструктажі з пожежної безпеки з педагогічними  та технічними працівниками гімназії

протягом року

Кур’ята Л. В.

 

8.6.

Утримувати в робочому стані засоби протипожежного захисту, обладнання та інвентар, не допускаючи їх використання не за   призначенням.

протягом року

Голованьова Л. О.

 

8.7.

Забезпечувати  порядок збереження і використання  легкозаймистих  матеріалів.

протягом року

Голованьова Л. О.

 

8.8.

Забезпечити проведення заміру заземлення електроустановок  та ізоляції проводів електромереж  у відповідності до Правил їх влаштування.

липень

Голованьова Л. О.

 

8.9.

Забезпечити технічних працівників засобами індивідуального захисту.

постійно

Голованьова Л. О.

 

8.10.

Розробити  комплексні заходи  щодо забезпечення пожежної безпеки. Забезпечити контроль за їх виконанням.Узагальнити результати роботи в кінці навчального року.

вересень

протягом року

червень

Голованьова Л. О.

 

8.11.

Забезпечити наявність на всіх поверхах плану-схеми евакуації.

до 01.09.

Кур’ята Л. В.

Голованьова Л. О.

 

 

9.

Організація роботи з питань охорони  праці  та здоровя

 

 

 

9.1.

Затвердити правила внутрішкільного трудового розпорядку.

до 15.08

Олійник О. М.

 

9.2.

Призначити склад комісії з охорони праці та техніки безпеки.

до 01.09.

Олійник О. М.

 

9.3.

Забезпечити навчання з техніки безпеки педагогічних працівників, відповідальних за організацію роботи з охорони праці та пожежної безпеки.

згідно графіку

Олійник О. М.

 

9.4.

Здійснити аналіз дотримання нормативних вимог з питань охорони праці.

грудень, травень

Олійник О. М.

 

9.5.

Організувати навчання та перевірку знань працівників гімназії з питань охорони праці вчителів-предметників.

квітень

Кур’ята Л. В.

 

 

9.6.

Забезпечити технічних працівників миючими засобами та засобами гігієни.

протягом року

Голованьова Л. О.

 

9.7.

Організувати роботу щодо підготовки гімназії до осінньо-зимового періоду.

  жовтень –листопад

Олійник О. М.

 

9.8.

Забезпечити щорічне безкоштовне проходження медичного огляду працівниками гімназії

згідно графіку

Олійник О. М.

 

9.9.

Забезпечити своєчасну розробку та виконання заходів по створенню безпечних та нешкідливих умов праці відповідно до вимог нормативних документів з охорони праці.

вересень

Олійник О. М.

 

9.10.

Організувати роботу щодо створення належних умов і безпеки праці, вжиття заходів до недопущення виробничого травматизму.

протягом року

Олійник О. М.

 

9.11.

Організувати роботу  щодо підготовки гімназії в осінньо-зимових умовах. Скласти план заходів.

вересень

Олійник О. М.

Голованьова Л. О.

 

9.12.

Надавати можливість проходження позачергового медичного огляду працівникові, якщо він пов’язує погіршення здоров’я з виконанням трудових обов’язків.

протягом року

Олійник О. М.

 

9.13.

Забезпечити належне утримання санітарно-побутових приміщень, кабінетів фізики, біології. інформатики, спортивного залу, туалетів. Здійснювати контроль та узагальнити результати.

протягом року

червень

Олійник О. М.

 

9.14.

Надавати відпустку або її частину членам адміністрації та педагогічним працівникам протягом навчального року у зв’язку з санаторно-курортного лікування.

протягом року

 

Олійник О. М.

 

9.15.

Жінкам, які працюють і мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, за їх бажанням щорічно надавати додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових та неробочих днів.

згідно графіку

Олійник О. М.

 

9.16.

Надавати додаткову відпустку працівникам з ненормованим робочим днем згідно орієнтованому переліку посад працівників з ненормова-ним робочим днем, розробленого Міністерством освіти і науки України 11.03.1998 та погодженого  з ЦК профспілки працівників освіти і науки України  06.03.1998.

протягом року

Олійник О. М.

 

9.17.

Надавати відпустку без збереження заробітної плати або частковим                  її  збереженням  не більше 15 календарних днів на рік.

протягом року

Олійник О. М.

 

9.20.

Здійснити контроль за виконанням вимог нормативних актів та заходів у закладі освіти з питань охорони праці.

червень

Олійник О. М.

 

9.21.

Розробити (оновити) і затвердити інструкції з охорони праці і техніки безпеки для працівників гімназії згідно штатного розпису (за необхідністю)

серпень

Кур’ята Л. В.