ВУЗ ШАГ
 

Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 108" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
ВУЗ ШАГ Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Психологічна служба закладу

Психологічна служба в системі освіти функціонує як єдина система, яка сприяє створенню умов для інтелектуального і соціального розвитку здобувачів освіти, збереження психічного здоров’я та надання психологічної підтримки всім учасникам освітнього процесу.

На початок 2019-2020 н.р. у навчальному закладі психологічний супровід учасників навчального процесу здійснюється практичним психологом на 0,5 ставки. У закладі навчається 192 учнів 1-9 класів, серед них 12 учнів з особливими освітніми потребами.

Діяльність практичного психолога ґрунтується на наступних основних нормативних документах: Закон України про освіту, посадова інструкція практичного психолога закладу освіти, лист МОН № 1/9-487 від 07.08.2018 про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2018-2019 н.р., наказ МОН № 691 (Положення про кабінет), наказ МОН № 616 від 02.07.2009 про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України та інші.

 

І. Аналітична частина

У попередньому 2018-2019 навчальному році психологічний супровід учасників навчального процесу відбувався  за основними напрямами:

 • Психодіагностична робота з учнями – дослідження адаптації учнів 1, 5-го класів, дослідження готовності учнів 4-го класу до навчання у старшій школі, дослідження професійних схильностей учнів 9-го класу. Також, у минулому році проводилося міське дослідження особливостей шкільної мотивації учнів 8-го класу. Серед учнів 7-8 класі було проведено діагностичне дослідження рівня агресивності.
 • Консультативна робота відбувалася за запитом учнів, батьків та вчителів. Зокрема відзначені звернення з наступних питань: проблеми самооцінки дитини, взаємовідносини в родині, стосунки з однолітками, професійне самовизначення, відносини з представниками протилежної статі, самовдосконалення, розвиток власних здібностей і компетенцій, вікові та індивідуальні особливості розвитку, відсутність мотивації до навчання.
 • Корекційна робота – з дітьми з особливими освітніми потребами щотижня проводилися корекційні заняття. Корекційна робота була проведена з учнями, в яких було виявлено високий рівень агресивності. Також відбувалися зустрічі з обдарованими учнями, що мали високий рівень напруги з метою психологічного розвантаження.
 • Просвітницька діяльність – у минулому році були проведені просвітницькі заходи серед учнів на теми  «Здоровий спосіб життя як умова успішного майбутнього», інформаійно-просвітницький тренінг «Наше здоров’я у наших руках», заняття-дискусія «Хто така - успішна людина» та інші. Серед батьків – «Як допомогти адаптуватися дитині до навчання в школі», «Особливості адаптація дитини до навчання в середній школі», «7 кроків допомоги батьків у професійному самовизначенні дітей», «Ознаки прояву суїцидальних думок та поведінки у дітей» та інші.
 • Профілактична робота – за минулий навчальний рік було проведено ряд профілактичних тренінгових занять, а саме тренінгове заняття «Стоп насилля», тренінгове заняття «Поняття булінгу», проведення профілактичних тренінгових занять на тему «Побудова позитивної життєвої перспективи», заняття з елементами тренінгу «Життя-найвища цінність» та інші.

ІІ. Цілепокладаюча частина

У 2019-20 н.р. провідною методичною темою Дніпропетровської області залишається тема «Освітні стратегії соціалізації особистості в громадському суспільстві». У даному контексті основним виступає дослідження таких психологічних феноменів як  «соціалізація особистості» та поняття «соціально компетентна особистість». У цьому році реалізується IV етап роботи над проблематикою. В тематиці проблеми області психологом планується проведення корегуючої роботи за отриманими попередні етапи результатами.

Пріорітетними напрямками роботи у поточному навчальному році є діагностична робота, зокрема дослідження адаптації учнів 1 класу до навчання у школі, учнів 5-го класу до навчання у середній школі, готовність учнів 4-го класу до переходу в середню школу, професійне самовизначення учнів 9-го класу. Проведення профілактичних тренінгів, занять та лекторії з метою попередження саморуйнівної та насильницької поведінки. Корекційна робота з дітьми, що мають проблеми в адаптації, щотижневі заняття з дітьми з особливими освітніми . Постійний психологічний супровід учнів з особливими освітніми потребами, підтримка батьків цих учнів.

Протягом року за запитом учнів, батьків, вчителів проводитимуться як індивідуальні, так і групові консультації з актуального питання. Також планується регулярне відвідування практичним психологом батьківських зборів за результатами проведеного дослідження серед учнів чи з просвітницькою метою, висвітлюючи теми взаємостосунків батьків-дітей.

У цьому навчальному році важливим напрямком роботи є розвиток асертивної поведінки в усіх учасників навчального процесу з метою покращення клімату в колективі. Спираючись на це, адміністрацією школи разом з психологом заплановано проведення декількох семінарів з педагогічним колективом, зокрема «Попередження професійного вигорання педагогів», «Піклування про себе та колег – budysystem»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Змістова частина

 

№ з/п

Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу закладу освіти

Термін проведення

Де і з ким проводиться

1.

Діагностика

 

 

1.1.

Психологічне дослідження «Рівень адаптації першокласників»

- «Опитувальник для визначення рівня адаптації дитини до школи» (л.Ковальова,Н.Тарасенко);

- Методика особистісних відносин,соціальних емоцій, ціннісних орієнтацій «Будиночки» (О.Орєхова);

-  Проективна методика «Школа звірів»        ( Н.В’юнова, К.Гайдар).

січень

Учні 1кл.

1.2.

Діагностика рівня психологічної адаптації учнів 5-го класу до навчання у середній школі

грудень

Учні 5 кл.

1.3.

Методика «Вивчення соціалізованості особистості учня (М.І. Рожков) (міське дослідження)

листопад

Учні 9 кл.

1.4.

Діагностика учнів 4 класу, щодо готовності переходу до старшої школи

квітень

Учні 4 кл.

1.5.

Дослідження рівня шкільної тривожності, агресивності та визначення її типу серед учнів 5-6 класів

листопад

Учні 5-6 кл.

1.6.

Профорієнтаційна діагностика учнів випускного класу

березень

Учні 9 кл.

1.7.

Анкетування батьків, щодо процесу адаптації дітей до 1-го та 5 класів.

грудень

Батьки

1.8.

Діагностика розвитку соціальної компетентності вчителя «Тест стресостійкості»

жовтень

Вчителі

2.

Профілактика

 

 

2.1.

Профілактичний тренінг «Навички асертивної поведінки» (покращення психологічного клімату в учнівському колективі)

І семестр

3-8 кл.

2.2

Профілактичний тренінг «Стоп боулінг»

жовтень

5-6кл.

2.3.

Профілактика суїцидальної поведінки, заняття «Життя – найвища цінність»

ІІ семестр

5-7 кл.

2.4

Круглий стіл за темою «Торгівля людьми», перегляд фільму

ІІ семестр

8-9 кл.

3.

Корекція

 

 

3.1.

Корекційно-розвивальна робота з дітьми, у яких виникли труднощі в адаптації до умов навчання

Січень

 

листопад

З учнями 1кл.

5 кл.

3.2.

Корекційно-розвивальна робота з учнями з ООП

Вересень-травень

Учні

3.3.

Корекційна програма з учнями, що мають високий рівень шкільної тривожності

Січень-лютий

учні

3.4.

Тренінгові заняття з тем «Розвиток навичок здорового способу життя у молодших школярів», , «Попередження протиправної поведінки серед молоді»

Протягом року

З учнями 5-7 кл.

3.5.

Тренінгові заняття з теми «Толерантність – якість сучасної людини»

Протягом року

Учні 8 кл.

3.6.

Тренінгові заняття з теми «Побудова позитивного майбутнього»

Вересень-грудень

Учні 9 кл.

4.

Навчальна діяльність

 

 

4.1.

Проведення годин психолога

Протягом року

Учні школи

5.

Консультування

 

 

5.1.

За запитами учнів

Протягом року

Учні

5.2.

За результатами психодіагностичної роботи

Протягом року

Учні

5.3.

Обговорення результатів профдіагностики, допомога у професійному самовизначенні

Протягом року

Учні

5.4.

На підставі особистих спостережень та спостережень вчителя

Протягом року

Учні

5.5.

За запитом батьків

Протягом року

Батьки

5.6.

За результатами психодіагностичного дослідження

Протягом року

Батьки, вчителі

5.7.

З батьками дітей з ООП

Протягом року

Батьки

6.

Просвіта

 

 

6.1.

День психічного здоров’я

10 жовтня

Учні, вчителі

6.2.

Повідомлення педколективу, батьків та учнів про  результати психологічних  досліджень.

Протягом року

Учні, вчителі, батьки,

6.3.

Психологічний лекторій для вчителів:

 •  «Стресостійкість та гнучкість – якості вчителя НУШ»
 • «Попередження професійного вигорання педагогів»
 • «Піклування про себе та колег – budysystem»

Протягом року

З вчителями

6.4.

Тиждень психології

Квітень

З учнями, батьками

6.5.

Психологічний лекторій для батьків:

 • “Родина як важливий інститут соціалізації дитини ”;
 • “Насилля в сімї  - загроза життю та здоров’ю дитини”;
 • “Що означає «любити дитину»?”;
 • «Попередження дитячих самоушкоджень»

Протягом року

З батьками

6.6.

Розвивальні заняття з майбутніми першокланиками

Травень

Майбутні першокласники

7.

Інше

 

 

7.1.

Організаційно-методична робота

 • Консультації в навчально-методичних центрах;
 • Обробка результатів, написання звітів, ведення документації;
 • Підготовка до проведення тренінгів, занять, семінарів та виступів.

Протягом року

 

 

 

 

 

               Практичний психолог                               ___________ О.Ю. Дмитренко