Самарський район. комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 108" Дніпропетровської міської ради

 

Страничка психолога

Практичний психолог школи - Дмитренко Олена Юріївна

Робочі дні:   понеділок, середа, пятниця

 

ПЛАН РОБОТИ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

на 2017-2018 н.р. 

 

1.     Психодіагностична робота

 

з/п

Зміст роботи з учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу

Термін проведення

Де і з ким проводиться

Індивідуальна

 

Діагностика рівня психологічної адаптації:

-         першокласників до навчання в початковій школі

-         адаптації п’ятикласників до навчання в середній школі

 

 13.11-01.12

23.10-03.11

Перші класи

 

П’яті класи

 

Діагностика учнів 4 класу, щодо готовності переходу до старшої школи

02.04-13.04

Учні 4 кл.

 

Психодіагностична робота готовності до школи з дітьми, майбутніми першокласниками

01.05-01.06

Майбутні учні

 

Індивідуальна діагностика учныв з ООП

02.10-06.10

09.04-013.04

Учень

Групова

 

Дослідження соціально-психологічних факторів, які можуть призвести до суїциду серед учнів 5-9 класів

06.11-24.11

Учні 5-9 кл.

 

Дослідження рівня шкільної тривожності, агресивності та визначення її типу серед учнів 6-9 класів

20.11-15.12

Учні 2-6 кл.

 

Профорієнтаційна діагностика учнів випускного класу

05.02-09.02

Учні 9 кл.

 

Анкетування батьків, щодо процесу адаптації дітей до 1-го та 5 класів.

16.10 – 27.10.

Батьки

 

Діагностика розвитку соціальної компетентності вчителя «Тест життєстійкості»

23.10 – 27.10

Вчителі

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Консультативна робота

 

з/п

Зміст роботи з учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу

Термін проведення

Де і з ким проводиться

 

Індивідуальна

 

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

3.

З дітьми:

1)     за запитами учнів;

2)     за результатами психодіагностичної роботи;

3)     обговорення результатів профдіагностики, допомога у професійному самовизначенні;

4)     на підставі особистих спостережень

 З вчителями:

1)     за результатами психодіагностичної роботи;

З батьками:

1)    за запитом батьків

2)    за результатами психодіагностичного дослідження

3)    з батьками дітей з ООП

 

Протягом року

 

З учнями, батьками, вчителями

 

Групова

 

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

   3.

З вчителями:

1)    в ході проведення нарад:

- «Особливості роботи з учнем з особливими потребами»;

- «Підвищення рівня мотивації дитини до навчання»

- «Готовність 4-го класу до  навчання в старшій школі»

З батьками:

1)    виступи на батьківських зборах за результатами соціально-психологічних досліджень

З учнями:

1)    за результатами соціально-психологічної діагностики

2)    на класних годинах з профілактичними бесідами щодо попередження виникнення ризикованої поведінки

 

Протягом року

 

З учнями, батьками, вчителями

 

3. Корекційно – відновлювальна та розвивальна робота

з/п

Зміст роботи з учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу

Термін проведення

Де і з ким проводиться

            1.             

Корекційно-відновлювальна робота з дітьми, у яких виникли труднощі в адаптації до умов навчання

Грудень

листопад

З учнями 1, 5 кл.

            2.             

Розвивальні заняття з теми «Здоровий спосіб життя»

Жовтень

З учнями 3-7 кл.

            3.             

Корекційно-розвивальна робота з учнями з ООП

Вересень-травень

Учні

            4.             

Корекційна програма з учнями, що мають високий рівень шкільної тривожності

Січень-лютий

учні

            5.             

Тренінгові заняття з тем «Розвиток навичок здорового способу життя у молодших школярів», «Торгівля людьми» «Булінг у шкільному колективі», «Попередження протиправної поведінки серед молоді»

Протягом року

З учнями 1-9 кл.

            6.             

Психологічна супровід дітей, які виховуються в сім’ях, що опинилися у складних життєвих обставинах

Протягом року

Учні 1-9 класів

            7.             

Тренінгові заняття з теми «Толерантне ставлення до інших»

Вересень-грудень

Учні 1-9кл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Психологічна просвіта

 

з/п

Зміст роботи з учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу

Термін проведення

Де і з ким проводиться

 

Повідомлення педколективу, батьків та учнів про  результати психологічних  досліджень.

Протягом року

Учні, вчителі, батьки,

1.

Виступи на класних годинах перед учнями щодо:

-         «Торгівля людьми» (перегляд фільму, диспут)

-         «Життя-найвища цінність»

-          «Підвищення рівня психологічної культури учнів до протилежної статі», «Попередження гендерної нерівності»

-         «Діти з особливими потребами – толерантне ставлення»

Протягом року

З учнями 3-4, 5-8-х класів

2.

Психологічний лекторій для батьків:

-         “Сімя як важливий інститут соціалізації дитини ”;

-         “Насилля в сімї  - загроза життю та здоров’ю дитини”;

-         “Що означає «любити дитину»?”;

-         «Попередження дитячих самоушкоджень»

Протягом року

З батьками

3.

Психологічний лекторій для вчителів:

-          «Психологічні особливості дітей з особливими освітніми потребами»

-         «Попередження професійного вигорання педагогів»

Протягом року

З вчителями

4.

Тиждень психології

16.04-20.04

З учнями, батьками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Навчальна діяльність

 

з/п

Зміст роботи з учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу

Термін проведення

Де і з ким проводиться

 

Проведення годин психолога

Протягом року

Учні школи

 

 

                                                                                                      6.            Організаційно – методична робота

 

з/р

Зміст роботи з учнями (дітьми), едпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу

Термін проведення

Де і з ким проводиться

     1.             

Підготовка до виступу педради «Психологічна готовність педагога у роботі з дитиною з ООП в інклюзивному класі»

3.11

 

     2.             

Підготовка та організація психолого-педагогічної студії «Школа як важливий інститут соціалізації дитини»

ІІ семестр

 

     3.             

Підготовка до проведення психодіагностування, корекційних занять, круглих столів

Протягом року

 

     4.             

Підготовка до виступів на батьківських зборах, семінарах

Протягом року

 

     5.             

Оформлення висновків, написання звітів

Протягом року

 

     6.             

Оформлення індивідуальних карток учнів

Вересень-жовтень

 

     7.             

Складання графіку роботи

І тиждень вересня

 

     8.             

Робота над темою самоосвіти «Сім’я як важливий інститут соціалізації дитини»

Протягом року

 

     9.             

Отримання дозволу від батьків щодо роботи з дітьми

вересень

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           7.            Зв’язки з громадськістю

 

з/р

Зміст роботи з учнями (дітьми), едпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу

Термін проведення

Де і з ким проводиться

1.

Організація спільної взаємодії з органами місцевого самоврядування щодо профілактики та попередження негативних проявів у поведінці учнів підліткового віку

Протягом року

 

2.

Організація взаємодії з міжнародною організацією La strada Україна

Протягом року